Smaka på Värmland lyfter näringslivet

Som ny arrangör av Smaka på Värmland beviljas turismenheten vid Kristinehamns kommun stöd med 30 000 kronor från Sparbanksstiftelsen Alfa!

I år sker en nyutveckling av Smaka på Värmland med syfte att skapa ett evenemang med allt tydligare inriktning att stärka besöksnäringen och turismen i Värmland.
“Satsningen ligger i linje med stiftelsens uppdrag både som näringslivsprojekt och kulturprojekt” säger Annika Levein, Swedbank i Kristinehamn.

För att utveckla matfestivalen upprättas bland annat en food court på festivalområdet. Det är en utveckling som det finns goda exempel på i andra regioner och som genererat stort intresse.

Smaka på Värmland innebär både affärsutveckling och marknadsföring för företag inom mat- och dryckesbranschen.
“Det urspringliga syftet med evenemanget, att lyfta fram den lokala produktionen och mathantverket, går hand i hand med att stärka besöksupplevelsen” säger Ulrika Ganterud Evermark, turistchef Kristinehamns kommun.