Smaka på Värmland inspirerar

Smaka på Värmland inspirerar till besök året om. Det visar en undersökning som gjordes vid förra årets evenemang. Besökarna är oerhört nöjda med arrangemanget, benägenheten att rekommendera det till andra är extremt hög, nästan så hög den kan bli. Med de positiva resultaten i bagaget startar nu resan mot ett lika lyckat Smaka på Värmland 2020.

Det blir tionde året i rad som den stora matfestivalen ska arrangeras och självklart kan besökarna förvänta sig nya smakupplevelser på värmländska råvaror och ett program fyllt av kunskap och inspiration. Det var i slutet av september som Smaka på Värmland ägde rum i Gustafsviks herrgårdspark, i västra Kristinehamn.

I samarbete med Visit Värmland valde Kristinehamns kommun att genomföra en besöksundersökning på plats.

– ”Vi ville få mer kunskap om besökarna för att kunna utveckla och förbättra evenemanget som ju är ett skyltfönster för hela Värmland”, säger Linnéa Palmqvist, projektledare. Ett av de mest glädjande resultaten är att 72 % av besökarna anger intresse för att besöka de medverkande mataktörerna vid fler tillfällen och på sina orter.

Många har upptäckt aktörer och producenter som de inte kände till i Värmland. Att samla och visa upp vad Värmland har att erbjuda på området är alltså en bra marknadsföring för utställarna och kan generera fler besökare året om. Undersökningen ger också ett NPS värde, som är ett sätt att mäta hur nöjda besökarna är med Smaka på Värmland. Det indikerar villigheten att rekommendera evenemanget till andra och nådde en mycket hög nivå (64) 2019.

– ”Med målsättningen att stärka besöksupplevelsen och successivt locka fler besökare utifrån som leder till fler gästnätter i regionen, så är vi förstås jätteglada för det resultatet”, säger Linnéa Palmqvist. Besöksundersökningen ger ett underlag för hur Smaka på Värmland kan utvecklas. Det är en process som bedrivs i nära samarbete med Nifa, branschföreningen för värmländska mat och dryckesföretag och Visit Värmland.

– ”Det är viktigt att Värmland utvecklas som mat- och dryckesdestination och att konkurrenskraften ökar hos både företag och evenemang så att regionen kan ta marknadsandelar inom den växande måltidsturismen”, säger Sarah Andrén Visit Värmland. Smaka på Värmland är en av de största värmländska arenorna inom måltidsturism och har potential att växa och bli en reseanledning för en ännu större publik.

Parallellt startar planeringen för årets evenemang som arrangeras helgen den 26-27 september 2020.

– ”Eftersom det är 10-årsjubileum vill vi hitta de där extra spännande ingredienserna som gör Smaka på Värmland till en fest för smaklökarna. Har du som besökare, företag eller matnörd några förslag på ämnen eller aktiviteter som skulle berika ditt matintresse eller höja kvaliteten på evenemanget, vill vi gärna höra från dig”, avslutar Linnéa.

Se smakapavarmland.com ”Detta vill jag Smaka på 2020!

Kontakter:

Smaka på Värmland: Linnéa Palmqvist: 0550-880 87​

Visit Värmland:  Sarah Andrén: 072-142 21 23​