Matfestivalen blir av men på ett nytt vis

År 2020 är ett speciellt år och en matfestival som tidigare år är inte möjlig att genomföra utefter Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Men vi planerar nu för en marknadsrunda där besökarna får åka hem till producenterna och besöka dem på sina gårdar eller butiker.

Mer information om kommer inom kort!