Gott samarbete ger mersmak

Smaka på Värmland 2020

Den stora matfesten Smaka på Värmland har arrangerats 10 år i rad i samarbete mellan flera lokala och regionala organisationer. Evenemanget har fått tusentals sugna besökare att upptäcka värmländsk mat och genomfördes förra året som en smakrunda på närmare 70 platser och med 100 entreprenörer involverade. Nu har Nifa, Visit Värmland och Kristinehamns kommun bestämt sig för att Smaka på Värmland ska växa ännu mer!

-Smaka på Värmland är ett starkt varumärke som genererar besökare, försäljning och en ökad medvetenhet bland konsumenter om vilka duktiga mat- och dryckeshantverkare som finns här. Vi har jobbat för att förstärka besöksupplevelsen på olika sätt och få ännu fler nöjda besökare. Det visar flera undersökningar att vi har lyckats med, säger Ulrika Ganterud Evermark, turistchef,
Kristinehamns kommun. Nu vill vi bredda smakpaletten och göra fler aktiviteter tillsammans under namnet Smaka på Värmland.

 

Smaka på Värmland 2020

-Vi ska fortsätta att arrangera både smakrunda och matfestival i slutet av september – det är givet – men planen är att successivt utöka med fler aktiviteter och verksamheter även under andra delar av året. Nifa kommer att ansvara för den utvecklingen, vilket vi är väldigt taggade inför, säger Claes Jonasson, VD, Nifa.

-Smaka på Värmland kan bidra till att maten blir en starkare reseanledning till regionen, säger Mia Landin VD. Och ännu mer så när det breddas och förstärks. Det ligger helt i linje med satsningar på måltidsturism och redan nu knyter vi exempelvis Smaka på Värmland till vår del av Visit Swedens kampanj Edible Country och SM i utomhusmatlagning i Säffle under hösten.

Nifa, Visit Värmland och Kristinehamns kommun har samverkat kring Smaka på Värmland tidigare. Med gemensamma krafter kan vi nu få till en utveckling som involverar fler kommuner, fler platser och fler företag och vi är övertygade att samarbetet ger mersmak, avslutar de samstämmigt.

 

Smaka på Värmland 2020

Bakgrund/information

Kristinehamns kommun, Nifa och Visit värmland i ny samverkan kring ”Smaka på Värmland”

Under 2019 blev Kristinehamns kommun beviljade projektmedel av Region Värmland för projektet Utveckling av Smaka på Värmland. Huvudsyftet med projektet var att undersöka möjligheterna till tydligare profilering av Värmland genom att stärka samverkan med regionala aktörer och samordna profilering, utveckling och marknadsföring av Smaka på Värmland. I projektet deltog, förutom Kristinehamns kommun (som äger varumärket), även Nifa och Visit Värmland.

Smaka på Värmland 2020

Värmland satsar med gemensam kraft på mat och måltid både som besöksanledning och ur ett producentperspektiv. Smaka på Värmland har potential att utvecklas med fler aktiviteter över hela året där matfestivalen blir ett av flera uttryck för vad Smaka på Värmland är. Genom att utvidga användningsområdet för att samla och synliggöra värmländsk mat blir konceptet Smaka på Värmland starkare vilket skapar konkurrenskraft för regionens små och medelstora företag både i besöksnäringen och i mat- och dryckesbranschen. Nifa är som branschförening för Mat- och dryckesföretag den mest naturliga aktören för att utveckla fler aktiviteter under varumärket Smaka på Värmland och kommer därmed ta huvudansvaret för det arbetet under hela året och i hela Värmland. Visit Värmland kommer att bidra med marknadsföringskunskap och kunskap om besöksnäringen kopplat till mat och dryck.

Smaka på Värmland 2020

Ursprunget till Smaka på Värmland är matfestivalen som arrangerats i Mariebergsskogen i Karlstad och i Gustafsviks herrgårdspark i Kristinehamn. Förra året gjordes konceptet om då pandemin inte möjliggjorde en marknad på plats. Matproducenter i hela Värmland kunde istället besökas i sina egna kommuner och lokaler. Med hjälp av en Smaka på Värmlandkarta med de platser/producenter som deltog under den aktuella helgen kunde besökare själva åka runt till de olika producenterna. Då detta blev en succé har det bestämts att matrundan och även en mindre matfestival i Kristinehamn (beroende på rådande restriktioner) kommer att anordnas även i år. Platsen kommer att bestämmas längre fram men eventet kommer att ske sista helgen i september.

Smaka på Värmland 2020

Kriterier

Kriterier för att få delta i Smaka på Värmland är att råvarorna i första hand ska vara värmländska och i andra hand svenska. Samtliga produkter ska ha koppling till mat, det dukade bordet inkl. restaurang/café, gårdsbutik, köksträdgård och i största möjliga mån vara producerat i närområdet. Smaka på Värmland är ett samarbete mellan Kristinehamns kommun, Nifa och Visit Värmland i enlighet med samverkansavtal som beslutats om i respektive styrelse. Arbetet är till viss del finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

”Smaka på Värmland 2021”
25 – 26 september

Vid frågor kontakta:

Claes Jonasson, Vd Nifa 072 514 98 59
Mia Landin, Vd Visit Värmland 070 202 42 44
Ulrika Ganterud Evermark, Turistchef Kristinehamns kommun 070 228 82 39